0
732-374-3872

SUBARU ALL SUBARU 1984 Manual Transmission Parts

Department
Manufacturer Part Number
Name
Notes: SUBARU T72A - SUBARU TM44F DL STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM45F - DL SUBARU TM45F - STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM45F - DL SUBARU TM45F - STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: DL - SUBARU TM40F - SUBARU TM45F GL - SUBARU TM40F STANDARD - SUBARU TM45F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE DL - SUBARU TM40F - SUBARU TM45F GL - SUBARU TM40F STANDARD - SUBARU TM45F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - DL SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - STANDARD SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM40F - DL - GL
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - DL SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - STANDARD SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM40F - DL - GL
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: SIDE - DL - GL
Quantity Per Car: 2
Notes: FAG GLOBAL #413 2147 100
Quantity Per Car: 1
Notes: AT INPUT SHAFT - FAG GLOBAL #413 3455 100
Quantity Per Car: 1
Notes: AT OUTPUT SHAFT - FAG GLOBAL #413 3472 100
Quantity Per Car: 1
4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE
Notes: FAG GLOBAL #413 2181 100
Quantity Per Car: 1
Notes: FAG GLOBAL #413 2442 100
Quantity Per Car: 1
4 WHEEL/ALL WHEEL DRIVE
Notes: SUBARU T72A - SUBARU TM44F DL STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM45F - DL SUBARU TM45F - STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM45F - DL SUBARU TM45F - STANDARD
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: DL - SUBARU TM40F - SUBARU TM45F GL - SUBARU TM40F STANDARD - SUBARU TM45F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE DL - SUBARU TM40F - SUBARU TM45F GL - SUBARU TM40F STANDARD - SUBARU TM45F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - DL SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - STANDARD SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM40F - DL - GL
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - DL SUBARU T72A - SUBARU TM44F - SUBARU TM45F - STANDARD SUBARU T81P - GL SUBARU T81W SUBARU TM40F - DL - GL
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE SUBARU T72G - DL SUBARU T72G - STANDARD SUBARU T81G - DL - GL SUBARU TM50F - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS