0
732-374-3872

SUBARU TRUCK BRAT 1980 Manual Transmission Parts

Department
Manufacturer Part Number
Name
Notes: SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: T81J TRANS - T81K TRANS - T81W TRANS - TM45F TRANS - TM48F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: T71W TRANS - TM55F TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT INPUT SHAFT - TM48F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT INPUT SHAFT - T71W TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT INPUT SHAFT - TM45F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT OUTPUT SHAFT - T71W TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT EXTENSION HOUSING - T81J TRANS - T81K TRANS - T81W TRANS - TM45F TRANS - TM48F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: OPTIONAL PREMIUM - AT EXTENSION HOUSING - T71W TRANS - TM55F TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: TM48F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: T71W TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: TM45F TRANS
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: AT OUTPUT SHAFT - T71W TRANS
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: T71W TRANS - TM48F TRANS
Quantity Per Car: 2
Notes: TM48F TRANS
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: T71W TRANS
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: FAG GLOBAL #413 2147 100
Quantity Per Car: 1
Notes: AT INPUT SHAFT - FAG GLOBAL #413 3454 100
Quantity Per Car: 1
Notes: AT OUTPUT SHAFT - FAG GLOBAL #413 3472 100
Quantity Per Car: 1
Notes: FAG GLOBAL #413 2175 100
Quantity Per Car: 1
Notes: FAG GLOBAL #413 2442 100
Quantity Per Car: 1
Notes: SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 1
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W
Quantity Per Car: 1
5 SPD TRANS
Notes: SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T81J - SUBARU T81K - SUBARU T81W - SUBARU TM45F - SUBARU TM48F
Quantity Per Car: 2
4 SPD TRANS
Notes: REPAIR SLEEVE - SUBARU T71W - SUBARU TM55F
Quantity Per Car: 2
5 SPD TRANS